KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

 

 

A NIECHAJ NARODOWIE WŻDY POSTRONNI ZNAJĄ,

IŻ POLACY NIE GĘSI, IŻ SWÓJ JĘZYK MAJĄ"

mgr Anna Patecka

mgr Helena Szczepaniak

W ramach kółka polonistycznego i dziennikarskiego nauczycielki wraz z uczniami redagują artykuły prasowe dotyczące wydarzeń, które miały miejsce w naszej szkole. Artykuły trafiają na stronę internetową gimnazjum oraz do kroniki szkolnej. Ponadto piszą scenariusze i tworzą scenografię na uroczystości związane z postacią Patrona Z. Herberta. Przygotowują również uczniów do interpretacji tekstów literackich i udziału w konkursach ortograficznych i gramatycznych. Zachęcamy młodzież do realizowania swoich pasji w tym kółku zainteresowań.

 


 

"ENGLISH +"

mgr Piotr Kaczmarek

Praca z tekstem dla rozwoju każdej z umiejętności językowych. Robiąc krótkie projekty, dzieląc się swoimi opiniami, interpretując teksty piosenek i wiele innych, poruszamy tematy z różnych dziedzin życia i pogłębiamy naszą wiedzę i zainteresowanie językiem angielskim.

 


 

"KEEP CALM AND LEARN ENGLISH"

mgr Joanna Marciniak

Uczestnicy kółka pogłębiają swoją wiedzę na temat języka angielskiego jak i kultury angielskiego obszaru językowego. Podczas zajęć czytamy anglojęzyczne magazyny i książki, "zwiedzamy" popularne miasta, oglądamy filmy po angielsku oraz wykorzystujemy gry online, aby utrwalić poznane słownictwo i struktury.

 


 

"SCARY, FUNNY, AMAZING AND OTHER STORIES"

mgr Tomasz Rydz

Celem spotkań jest nabycie umiejętności pisania ciekawych opowiadań w języku angielskim. Najpierw uczniowie wspólnie czytają opowiadania w języku angielskim. Zapoznają się z ich treścią, tłumaczą je, odpowiadają na pytania związane z tekstem. Poznają zasady pisania opowiadań czyli jak napisać interesujący początek zachęcający do dalszego czytania, dalej rozwinięcie z punktem kulminacyjnym oraz ciekawe zakończenie. Uczniowie poznają również użyteczne, potrzebne do tego słownictwo oraz czasy gramatyczne. Następnie każdy z uczniów napisze opowiadanie o wybranej przez siebie tematyce i stworzy prezentację w programie PowerPoint. W efekcie końcowym uczniowie przygotują zbiór opowiadań w języku angielskim.

 


 

"KULTURALNY ANGIELSKI"

mgr Beata Styś

Koło jest adresowane głównie do uczniów zdolnych, bardziej zaawansowanych, pragnących dodatkowo rozwijać swoje umiejętności językowe oraz zainteresowanych krajami angielskiego obszaru językowego. Koło zrzesza uczniów chętnych do pogłębiania wiedzy z języka, ale w głównej mierze znajomości kultury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Dwa główne aspekty realizowane podczas zajęć to aspekt kulturoznawczy i językoznawczy. Uczniowie wzbogacają wiedzę o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, kształtują umiejętność operowania mową w języku angielskim, głównie w sytuacjach życia codziennego (tzw. reagowanie językowe, sytuacje) pracują również z fragmentami oryginalnych tekstów (np. filmowych, muzycznych, ulotek). W ten sposób zaspokajają naturalną ciekawość do poznania kultury krajów anglojęzycznych. Dodatkowo uczniowie pracują wykorzystując nowinki techniczne, takie jak tablica interaktywna czy materiały autentyczne wyszukane w zasobach internetowych, co daje możliwość poznania języka, pogłębiania wiedzy przydatnej również do egzaminu gimnazjalnego, ćwiczenia sprawności językowych (praca z tekstem pisanym i słuchanym, umiejętność reagowania językowego) w ciekawy, urozmaicony, czasem zabawny sposób, aby zajęcia nie były monotonne.

 


 

"SPIELEND DEUTSCH LERNEN"

mgr Karolina Szerle

mgr Paulina Rakowska

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu uczniów językiem niemieckim postanowiłyśmy wykorzystać ich entuzjazm realizując zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego. Koło zainteresowań daje uczniom możliwość poszerzenia i utrwalenia wiedzy i sprawności zdobytych podczas godzin lekcyjnych. Jest to również wspaniała okazja do kształtowania umiejętności społecznych poprzez pracę w grupach i podejmowanie działań mających na celu rozwój osobisty uczniów.

Głównym celem nauki języków obcych jest komunikacja – posługiwanie się językiem w sytuacjach życia codziennego. Tym łatwiej przychodzi realizacja tego celu, im ciekawiej przyswajany jest materiał zarówno leksykalny, jak i gramatyczny.

Zabawa, praca w grupach, duża ilość materiału obrazkowego, prace manualne, projekty, śpiew, taniec, drama, pantomima, ruch i tym podobne metody pracy stanowią podstawę realizacji wyznaczonych celów. Jesteśmy przekonane, że wprowadzanie niekonwencjonalnych metod i form nauczania zwiększa motywację uczniów i efektywność przyswajania wiedzy, co w sposób oczywisty wpływa na wyniki nauczania. Równocześnie przyczynia się do rozwoju osobistego uczniów poprzez kształtowanie takich cech jak: kreatywność, odwaga, empatia, tolerancja, otwartość, spontaniczność, pracowitość, systematyczność i wiele innych.

 


 

KÓŁKO JĘZYKA NIEMIECKIEGO - ZAJĘCIA KRAJOZNAWCZE

mgr Wioletta Silińska

Znajomość języków obcych w dzisiejszym świecie jest nieodzownym elementem dobrego wykształcenia. W dobie jednoczących się krajów Europy, otwierania granic i rynków pracy oraz rozwijającej się turystyki, nauka języków obcych stanowi niezbędny warunek do osiągnięcia sukcesu. Znajomość języka rozszerza horyzonty i ułatwia funkcjonowanie w obecnej epoce. Pozwala na nawiązywanie międzynarodowych kontaktów, poznawanie świata poprzez czytanie obcojęzycznych książek, czasopism czy oglądanie filmów i przede wszystkim poprzez podróże.

Język niemiecki jest jednym z najczęściej nauczanych języków w naszym kraju. Jako język sąsiadów stanowi istotną część edukacji. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu uczniów klasy pierwszej językiem niemieckim postanowiono wykorzystać ich entuzjazm realizując zajęcia dodatkowe właśnie z tego języka. Koło zainteresowań daje uczniom możliwość poszerzenia i utrwalenia wiedzy o Krajach Niemieckiego obszaru Językowego. Jest to również wspaniała okazja do kształtowania umiejętności społecznych poprzez pracę w grupach i podejmowanie działań mających na celu rozwój osobisty uczniów.

Niniejsze zajęcia mają na celu wzbudzić zainteresowanie uczniów nauką języka niemieckiego, pokazać, że tego języka można się również nauczyć. Zajęcia prowadzone są zarówno metodami tradycyjnym, jak i aktywizującymi ucznia. Realizowanie programu przebiega w ramach zajęć w każdą środę w godz. 10.35 – 12.20. Nie przewiduje się specjalnych podręczników. W ich miejsce uczniowie otrzymują materiały i karty pracy przygotowane przez nauczyciela.

Praca koncentruje się przede wszystkim na poznaniu tradycji i kultury kraju naszego sąsiada. Ważnym aspektem zajęć jest też ukazanie Niemiec jako kraju wielu możliwości oraz centrum kulturowego o ogólnoświatowym znaczeniu. Jedną z form zajęć są zagadnienia z literaturoznawstwa, projekcje filmowe oraz prezentacje multimedialne przy wykorzystaniu rzutnika. Planuje się także praktyczne zapoznanie z tradycyjną kuchnią niemiecką poprzez rozmowę na temat typowych niemieckich dań a następnie próbę ich wspólnego przygotowania.

 


 

KÓŁKO MUZYCZNE

mgr Magdalena Chudzińska

 Głównym celem zajęć jest stworzenie uczniom możliwości rozbudzania zamiłowań muzycznych i wrażliwości na sztukę. Zajęcia pomagają przezwyciężać nieśmiałość i rozbudzać wiarę we własne możliwości. Podczas zajęć rozwija się umiejętność współpracy w grupie.

A co tak naprawdę robimy ? Przede wszystkim rozwijamy się wokalnie poprzez naukę piosenek. Najczęściej śpiewamy piosenki z repertuaru znanych i lubianych polskich wykonawców (chętnie też śpiewamy po angielsku). Oglądaliśmy musical oraz film muzyczny i wyrażaliśmy swoje opinie na temat gry aktorów, ocenialiśmy treść i wypowiadaliśmy się na temat gatunku muzyki w filmie.

Co udało się osiągnąć? Sybilla Królak zajęła drugie miejsce na etapie powiatowym w X Edycji Piosenki Religijnej ,,Papieskie Śpiewanie” w Dobrzycy, natomiast Katarzyna Sroczyńska brała udział na etapie powiatowym w Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ,,Vocaliada 2016’’ również w Dobrzycy.

Czym zajmujemy się obecnie? Przygotowujemy repertuar kolęd, aby zaprezentować się podczas szkolnego konkursu.

 


 

"AKADEMIA MŁODEGO ARTYSTY"

mgr Elwira Rzepczyk-Mądra

Na zajęciach plastycznych ujawniamy nasze myśli i uczucia oraz obraz świata widzianego z naszej perspektywy. Poprzez kontakt ze sztuką rozwijamy swoją ekspresję i umiejętności plastyczne. Przez działanie próbujemy osiągnąć cel. Chcemy wyrobić w sobie poczucie ładu, porządku i estetyki. Przez sztukę rozbudzamy swoją ciekawość świata i rozwijamy wrażliwość. Chcemy odkryć własne, artystyczne „ja”. Pracujemy przy użyciu różnych technik aby rozwijać swoje umiejętności warsztatowe. Chcemy być wrażliwi na piękno i przygotowani do życia we współczesnej „cywilizacji obrazu”. Przy okazji nieźle się bawimy i poznajemy.

 


 

"SZWAJCARIA ŻERKOWSKA - HISTORIA, KULTURA, TRADYCJA"

mgr Robert Rogacki

Kółko ma na celu zainteresowanie młodzieży historią, kulturą i tradycją ziemi żerkowskiej. Wymiernym efektem zajęć jest przygotowywany przez młodzież "Przewodnik po Szwajcarii Żerkowskiej". Zostały w nim opisane najbardziej atrakcyjne turystycznie miejsca na naszym terenie oraz wytyczone trasy przez nie wiodące. W założeniu przewodnik ma służyć propagowaniu turystyki zarówno pieszej jak i rowerowej po szlakach Szwajcarii Żerkowskiej.

 


 

KÓŁKO GEOGRAFICZNE

mgr Dorota Majchrzyk

 

 

 


 

"CIEKAWA BIOLOGIA"

mgr Danuta Waszak

"Ciekawa Biologia" to nauka przez doświadczenia, eksperymenty, obserwacje, wycieczki, gry i zajęcia terenowe, spotkania z dietetyczką, koordynacja programów prozdrowotnych, przygotowanie prezentacji, plakatów i gazetek, zebranie okazów i przygotowanie zielnika oraz pomoc w przygotowaniu ćwiczeń do lekcji.

 


 

"LABORATORIUM DR WEKTORA"

dr Witold Bożejewicz

Zajęcia przeznaczone są dla odważnych, młodych ludzi, którzy interesują się zjawiskami chemicznymi. W trakcie zajęć młodzi chemicy eksperymentują oraz rozwiązują zadania z różnych konkursów chemicznych. Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z chemii albo myślisz o wyborze profilu biologiczno-chemicznego lub weterynarii w szkole średniej to Laboratorium doktora Wektora jest właśnie dla Ciebie.

 


 

"JAK CHCESZ EINSTEINIE?"

mgr Radosław Rutkowski

W ramach kółka fizycznego "Jak chcesz Einsteinie?" uczniowie biorą udział w konkursie "Postaw na Słońce", organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska! Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

 


 

"MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK"

mgr Magdalena Marchwiak-Jachimczak

Zajęcia kółka matematycznego są przeznaczone dla uczniów zdolnych jak i dla uczniów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy matematycznej. Na zajęciach będą stosowane różnorodne metody i formy pracy. Program zawiera zagadnienia poszerzające wiedzę zdobytą na lekcjach, jak i zagadnienia daleko wykraczające poza ramy tychże lekcji.

Mając na uwadze fakt, że w obecnych czasach, kiedy wraz z postępem naukowym i technicznym wzrosło zapotrzebowanie na ludzi wykształconych w dziedzinach nauk ścisłych, rozwijanie uzdolnień matematycznych jest szczególnie ważne.

 


 

"KOMPUTEROWE ABC"

mgr Łukasz Jachimczak

W zajęciach rozwijających dotyczących technologii komputerowych uczestniczy 12 uczniów z klas pierwszych i drugich. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 tematyka zajęć związana jest z budową, publikacją na serwerze i aktualizacją stron internetowych, natomiast w drugim semestrze planowane są zajęcia, których tematyka dotyczyć będzie szczegółowej budowy jednostki centralnej komputera, konfiguracji jej poszczególnych podzespołów, instalacji systemu operacyjnego oraz diagnostyki i napraw typowych awarii komputerowych.

 


 

"KRĘGLE................"

mgr Anna Grzelak

mgr Zbigniew Latosinski

mgr Przemysław Matan

W Zajęciach sportowo-rekreacyjnych odbywających się na kręgielni uczestniczy 35 uczniów z 8 klas ( I c,d,e, II a,c,d,e i III b). Celem zajęć jest stworzenie dla uczniów możliwości gry w kręgle, poznanie zasad oraz techniki gry w kręgle, nauka oraz doskonalenie umiejętności gry poprzez systematyczny udział w zajęciach oraz rozwijanie pasji oraz zainteresowań uczniów.

 


 

LEKKOATLETYKA - DZIEWCZĘTA

mgr Dawid Bierła

Zajęcia z lekkiej atletyki odbywają się w każdą środę na trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej. Na zajęcia uczęszcza 13 dziewcząt z klas I , II i III. Celem głównym jest podniesienie poziomu sprawności motorycznej ( gibkości ,zwinności , skoczności , siły wytrzymałości ) oraz przygotowanie do zawodów sportowych.

 


 

LEKKOATLETYKA - CHŁOPCY

mgr Roman Wyduba

Od początku roku szkolnego 2016/2017 na kółko sportowe z lekkiej atletyki uczęszcza 14 chłopców. Zajęcia odbywają się w środy i trwają dwie godziny lekcyjne. Celem tych zajęć jest rozwój zainteresowań lekką atletyką, wszechstronny rozwój psychomotoryczny, wzmacnianie zdrowia i hartowanie organizmu, propagowanie aktywnego wypoczynku, zdobywanie wiedzy z danej dyscypliny sportowej oraz dobra zabawa na zajęciach. Dodatkowym zadaniem kółka jest przygotowanie młodzieży uzdolnionej sportowo do zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego oraz do pomocy przy organizacji zawodów sportowych na różnych szczeblach organizowanych przez naszą szkołę i klub sportowy. Młodzież chętnie uczestniczy na te zajęcia bo mogą na nich zaspokajać swoje zainteresowania.

 


 

KÓŁKO PIŁKI SIATKOWEJ

mgr Patryk Bierła

Kółko zainteresowań z piłki siatkowej chłopców liczy 22 osób. Zajęcia odbywają się co środę na 4 i 5 godzinie lekcyjnej. Celem zajęć jest podniesienie sprawności ogólnej oraz umiejętności siatkarskich uczniów.

 


 

KÓŁKO PCK

mgr Waldemar Szyba

 

 


 

"W KRĘGU X MUZY"

mgr Agnieszka Mańczak-Rapczyńska

mgr Beata Sołtysiak

mgr Monika Zielińska

Kółko filmowe działające w naszej szkole ma na celu poznanie historii kina i tajemnic związanych ze sztuką filmową. Swoją wrażliwość emocjonalną i artystyczną pragnie w nim kształcić 30 uczniów. Przygotowaniu do świadomego odbioru sztuki filmowej służy także uczestnictwo w seansach organizowanych przez Akademię Filmową w Jarocinie. Zajęcia te nie tylko przenoszą nas w zaczarowany świat filmu, ale również pomagają w życiu codziennym, ucząc swobodnego formułowania sądów i opinii oraz kulturalnej dyskusji.

 


 

KÓŁKO WOKALNO-TANECZNE "DRYG"

mgr Barbara Piekarska

Kółko wokalno-taneczne „Dryg” gromadzi miłośników muzyki i tańca, którzy dzięki aktywności ruchowej przy muzyce chcą zdrowo i ciekawie spędzać czas oraz rozwijać swoje zdolności i umiejętności taneczne. Piętnaścioro uczestników zajęć poznaje teoretyczne i praktyczne podstawy tańca nowoczesnego, towarzyskiego i narodowego, przygotowuje własne układy i projektuje stroje, uczy się piosenek okolicznościowych, a także korzysta z dobroczynnego wpływu muzykoterapii.

 


 

KÓŁKO KULINARNO-ŻYWIENIOWE

mgr Beata Samol-Andraszak

Głównym celem naszego kółka jest zdobywanie doświadczenia w dziedzinie kulinarnej i żywieniowej. Ucząc się od starszych i od siebie nawzajem zdobywamy nowe umiejętności, które są tak bardzo potrzebne w życiu dorosłym. Nie bez powodu ktoś kiedyś powiedział, że "przez żołądek do serca". Gotujemy, smażymy, pieczemy, robimy zakąski i sałatki, które potem spożywamy, delektując się ich smakiem. A przy tym świetnie się bawimy. Poznajemy zasady zdrowego i racjonalnego żywienia, a także współpracujemy z ludźmi z różnych środowisk.

 


 

"PRAWA WOLNA" - KÓŁKO MOTORYZACYJNE

mgr Grzegorz Andraszak

Zajęcia kółka motoryzacyjnego odbywają się od 5 października i uczęszcza na nie 14 uczniów. Zajęcia są realizowane przeważnie w sali komputerowej, lecz czasem również w zwykłej sali lekcyjnej. Tematyka ta cieszy się zainteresowaniem chłopców z klas trzecich, drugich i pierwszych. Realizowana tematyka dotyczy budowy i zasady działania silników spalinowych benzynowych i wysokoprężnych oraz ich oprzyrządowania (układ zasilania, chłodzenia, rozrządu itd.). Uczniowie wykorzystując arkusz kalkulacyjny wykonywali również zadanie polegające na przygotowaniu przelicznika prędkości wyrażanej w km/h. i m/h oraz przelicznika mocy wyrażanej a kilowatach i koniach mechanicznych.