KALENDARZ PRACY

 

 

PÓŁROCZE PIERWSZE

 

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2016 r.
2

Spotkanie z Rodzicami uczniów klas I

05 września 2016 r.
3

Memoriał lekkoatletyczny im. Mariana Głuszka

wrzesień 2016 r.
4

Dzień Edukacji Narodowej połączony z pasowaniem uczniów klas pierwszych

14 października 2016 r.
5

Indywidualne spotkania z Rodzicami

21 października 2016 r.
6

Apel z okazji 92 rocznicy urodzin Patrona

28 października 2016 r.
7

Święto Niepodległości

11 listopada 2016 r.
8

Śródokresowa analiza wyników w nauce oraz zachowaniu

16 listopada 2016 r.
9

Spotkania z Rodzicami połączone z Wieczornicą  

18 listopada 2016 r.
10

Szkolne etapy konkursów kuratoryjnych

do 10 grudnia 2016 r.
11 Pisemne powiadomienie Rodziców o wszystkich proponowanych ocenach 20 grudnia 2016 r.
12

Indywidualne spotkania z Rodzicami

21 grudnia 2016 r.
13

Spotkanie wigilijne

22 grudnia 2016 r.
14

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.
15

Propozycje ocen końcowych

10 stycznia 2017 r.
16

Rada klasyfikacyjna I półrocza

24 stycznia 2017 r.
17 Prezentacje działań kółek zainteresowań 25 stycznia 2017 r.
18

Spotkania z Rodzicami

26 stycznia 2017 r.
19

Ferie zimowe

od 30 stycznia 2017 r.

do 12 lutego 2017 r.

 

PÓŁROCZE DRUGIE

 

1 Rada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze 15 lutego 2017 r.
2 Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 03 - 04 marca 2017 r.
3 Dzień Kobiet 08 marca 2017 r.
4 Indywidualne spotkania z Rodzicami 16 marca 2017 r.
5 Dzień Patrona 17 marca 2017 r.
6 Mistrzostwa Powiatu Jarocińskiego w Biegach Przełajowych Szkół marzec 2017 r.
7 Rekolekcje Wielkopostne marzec/kwiecień 2017 r.
8 Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II 03 kwietnia 2017 r.
9 Śródokresowa analiza wyników w nauce
oraz zachowaniu - Rada Pedagogiczna
05 kwietnia 2017 r.
10 Spotkania z Rodzicami 07 kwietnia 2017 r.
11 Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 kwietnia 2017 r.
12

Egzamin gimnazjalny

* cześć humanistyczna

* część matematyczno - przyrodnicza

* część - język nowożytny

 

19 kwietnia 2017 r.

20 kwietnia 2017 r.

21 kwietnia 2017 r.

13 Święto Pracy 01 maja 2017 r.
14 Święto Konstytucji 3-Maja 03 maja 2017 r.
15 Okręgowy Miting 15 maja 2017 r.
16 Indywidualne spotkania z Rodzicami 18 maja 2017 r.
17 Pisemne powiadomienie Rodziców o wszystkich proponowanych ocenach 30 maja 2017 r.
18 Dzień Sportu Szkolnego połączony z Dniem Dziecka 01 czerwca 2017 r.
19 Propozycje ocen końcowych 12 czerwca 2017 r.
20 Składanie wniosków o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe 14 czerwca 2017 r.
21 Mistrzostwa Polski w Chodzie Sportowym 17 czerwca 2017 r.
22 XIX Letnia Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi 18 czerwca 2017 r.
23 Rada klasyfikacyjna 19 czerwca 2017 r.
24 Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2017 r.
25 Rada Pedagogiczna - podsumowująca 29 czerwca 2017 r.
26 Egzaminy poprawkowe ostatni tydzień sierpnia
27 Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.